7 Νέες Βαπτίσεις στο Μεντάν

Date

Στις 5 Ιανουαρίου ο π.Χρυσόστομος εβάπτισε επτά Κατηχουμένους στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μεντάν.

More
articles